GENEALOGIA RODZINY NIEDZIEWICZÓW

1. NIEDZIEWICZ

Drzewo potomków

- 1 Stanisław Niedziewicz 
*1808
+

    % Katarzyna Niedziewicz /Kalińska/  ...
*1809
+
/ Małżeństwo /
- 1.1 Maria Skrabek /Niedziewicz/ 
*1836 Lwów
+

    % Krzysztof Skrabek  ...
*1844
+

- 1.1.1 Angela Skrabek 
*25-03-1870 Lwów - Pasieki
+

- 1.1.2 Franciszek Skrabek 
*02-10-1875 Lwów - Pasieki
+04-12-1876 Lwów

- 1.1.3 Michalina Skrabek 
*19-09-1877 Lwów
+

- 1.1.4 Józef Skrabek 
*09-03-1882 Lwów
+

- 1.1.5 Feliks Skrabek 
*04-07-1884 Lwów
+

- 1.2 Karolina Niedziewicz 
*14-10-1832 Lwów
+

- 1.3 Jan Niedziewicz 
*17-08-1834 Lwów (Krzywczyce? Pasieki?)
+19-09-1893 Lwów

    % Antonina Niedziewicz /Opuszkiewicz/  ...
*
+
/ Małżeństwo /
- 1.3.1
Tomasz Niedziewicz 
*12-09-1864 Lwów
+ Lwów

    %
Józefa Niedziewicz /Pstrąg/  ...
*07-03-1871 Lwów
+15-06-1949 Dąbrowica /Dąbrowica k/Jeleniej Góry/
/ Małżeństwo: 17-11-1889 Lwów, par. św. Antoniego/
- 1.3.1.1 Piotr Niedziewicz 
*1885 Lwów
+17-01-1893 Lwów

- 1.3.1.2 Maria Stafirny /Niedziewicz/ 
*17-02-1890 Lwów
+ Dąbrowica /Dąbrowica k/Jeleniej Góry/

    % Bazyli Stafirny  ...
*
+
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.2.1 Danuta Borsuk /Stafirna/ 
*21-03-1927 Lwów
+22-07-1993 Dąbrowica /Dąbrowica k/Jeleniej Góry/

    % Bronisław Borsuk  ...
*30-09-1925
+21-06-1991 Dąbrowica /Dąbrowica k/Jeleniej Góry/
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.2.1.1 Anna Borsuk 
*

- 1.3.1.3 Stanisława Tardowska /Niedziewicz/ 
*05-11-1893 Lwów
+

    % Stanisław Tardowski  ...
*07-05-1889 Lwów
+10-06-1960 Bydgoszcz
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.3.1 Tadeusz Tardowski 
*02-10-1919 Lwów
+18-04-1988 Bydgoszcz

    % Irena Tardowska /Cywińska/  ...
*07-12-1921
+02-02-2002
/ Małżeństwo /
    % Nn Tardowska /Pawłowska/  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.3.1.1 Zbigniew, Sylwester Tardowski 
*

    % Alicja Tardowska /Tasior/  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.3.1.1.1 Joanna, Maria Tardowska 
*

- 1.3.1.3.1.1.2 Edyta, Elwira Janusz /Tardowska/ 
*

- 1.3.1.3.2 Mieczysław Tardowski 
*
+

- 1.3.1.3.3 Wilhelmina Rafińska /Tardowska/ 
*18-09-1916 Lwów
+03-09-1978 Bydgoszcz

    % Edmund Rafiński  ...
*23-10-1921
+01-08-1997
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.3.3.1 Maria Rajewicz /Rafińska/ 
* Bydgoszcz

    % Józef Rajewicz  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.3.3.1.1 Rafał Rajewicz 
*

    % Dagmara Rajewicz /Szatkiewicz/  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.3.3.1.1.1 Martyna Rajewicz 
*

- 1.3.1.3.3.1.2 Lucyna, Alicja Pawlak /Rajewicz/ 
*

    % Bartosz Pawlak  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.3.3.1.2.1 Michał , Józef Pawlak 
*

- 1.3.1.3.3.1.2.2 Karol, Wojciech Pawlak 
*

- 1.3.1.3.3.2 Andrzej, Paweł Rafiński 
* Bydgoszcz

    % Danuta, Helena Rafińska /Jarząb/  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.3.3.2.1 Rafał, Adam Rafiński 
*

    % Joanna, Patrycja Rafińska /Kałamarska/  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.3.3.2.1.1 Marika, Emilia Rafińska 
*

- 1.3.1.3.4 Bronisława Rafińska /Tardowska/ 
*05-03-1925 Lwów
+08-01-2008

    % Józef Rafiński  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.3.4.1 Anna Gockowiak /Rafińska/ 
*06-07-1956
+02-11-2004

    % Józef Gockowiak  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.3.4.1.1 Krzysztof Gockowiak 
*

    % Hanna Gockowiak  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.3.4.1.1.1 Weronika Gockowiak 
*

- 1.3.1.3.4.1.1.2 Aulina Gockowiak 
*

- 1.3.1.3.4.1.2 Justyna Gockowiak 
*

- 1.3.1.3.4.2 Adam Rafiński 
*

- 1.3.1.3.4.3 Krystyna Pacek /Rafińska/ 
*

    % Jan Pacek  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.3.4.3.1 Joanna Pacek 
*

- 1.3.1.3.4.3.2 Agnese Pacek 
*

    % Mariusz Zielke  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.3.4.3.3 Maciej Zielke 
*

- 1.3.1.4 Wanda, Katarzyna Sabaj /Niedziewicz/ 
*20-11-1895 Lwów
+

    % Stanisław Sabaj  ...
*
+
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.4.1 Alicja Mocarna /Sabaj/ 
*

    % Marian Mocarny  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.4.2 Romualda Futera /Sabaj/ 
*
+

    % Edward Futera  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.4.2.1 Barbara Futera 
*

    % Andrzej Odoj  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.4.2.2 Bogdan Futera 
*

- 1.3.1.4.2.3 Stanisław Futera 
*

- 1.3.1.4.3 Kazimierz Sabaj 
*

- 1.3.1.4.4 Janina Trenzinger /Sabaj/ 
*

    % Zbigniew Trenzinger  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.4.4.1 Andrzej Trenzinger 
*

- 1.3.1.4.4.2 Jerzy Trenzinger 
*

- 1.3.1.4.5 Władysława Sabaj 
*

- 1.3.1.5 Karolina Krawiec /Niedziewicz/ 
*14-01-1898 Lwów
+ Opole /Opole/

    % Roman Krawiec  ...
*
+
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.5.1 Roman Krawiec 
*1928 Lwów
+

    % Irena Krawiec /Słobodzian/  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.5.1.1 Andrzej Krawiec 
*

    % Ewa Krawiec /Rutkowska/  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.5.1.2 Włodzimierz Krawiec 
*

- 1.3.1.5.1.3 Ryszard Krawiec 
*

- 1.3.1.5.2 Henryka Ksiądzyk /Krawiec/ 
*03-09-1922 Lwów
+30-11-2010 Opole

    % Zbigniew Ksiądzyk  ...
*
+
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.5.2.1 Marek Ksiądzyk 
*
+

    % Krystyna Ksiądzyk /Ziembowicz/  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.5.2.1.1 Bartłomiej Ksiądzyk 
*

- 1.3.1.5.2.1.2 Tomasz Ksiądzyk 
*

- 1.3.1.5.3 Krystyna Winiarska /Krawiec/ 
*1930 Lwów
+02-01-2011

    % Tadeusz, Kazimierz Winiarski  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.5.3.1 Iwona Jankowska /Winiarska/ 
* Opole

    % Adam Jankowski  ...
* Opole
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.5.3.1.1 Rafał Jankowski 
* Opole

- 1.3.1.5.3.1.2 Anna Jankowska 
* Opole

- 1.3.1.5.3.1.3 Julia Jankowska 
* Opole

- 1.3.1.5.3.2 Waldemar Winiarski 
* Opole

- 1.3.1.6 Janina Czajkowska /Niedziewicz/ 
*19-04-1903 Lwów
+19-07-1983 Dąbrowica /Dąbrowica k/Jeleniej Góry/

    % Józef Czajkowski  ...
*
+
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.6.1 Janina Tatarzyn /Czajkowska/ 
*16-04-1928 Lwów
+24-02-2006 Dąbrowica /Dąbrowica k/Jeleniej Góry/

    % Bronisław Tatarzyn  ...
*16-08-1925
+17-04-1988 Dąbrowica /Dąbrowica k/Jeleniej Góry/
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.6.1.1 Stanisław Tatarzyn 
*

    % NN  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.6.1.1.1 Bogdan Tatarzyn 
*

- 1.3.1.6.1.1.2 Damian Tatarzyn 
*

- 1.3.1.6.1.2 Alicja Uzny /Tatarzyn/ 
*

    % Marian Uzny /Kizny/  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.6.1.2.1 Monika Uzny 
*

- 1.3.1.6.2 Wanda Filipowicz /Czajkowska/ 
*29-03-1930 Lwów
+06-08-1982 Dąbrowica /Dąbrowica k/Jeleniej Góry/

    % Józef Filipowicz  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.6.2.1 Andrzej Filipowicz 
*

    % Wanda Filipowicz /NN/  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.6.2.2 Jerzy Filipowicz 
*24-04-1948
+09-06-2006 Berlin /Dąbrowica k/Jeleniej Góry/

    % Krystyna Filipowicz /NN/  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.6.2.3 Ryszard Filipowicz 
*

    % Renata Filipowicz /NN/  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.6.2.3.1 Mariola Filipowicz 
*

- 1.3.1.6.2.3.2 Tomasz Filipowicz 
*

- 1.3.1.6.3 Zbigniew Czajkowski 
*20-09-1932 Lwów
+24-05-1971 Dąbrowica /Dąbrowica k/Jeleniej Góry/

    % Józefa Czajkowska /Podgórna/  ...
*24-02-1933
+24-09-1979 Jelenia Góra /Dąbrowica k/Jeleniej Góry/
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.6.3.1 Zdzisław Czajkowski 
*

- 1.3.1.6.3.2 Zbigniew Czajkowski 
*

    % Irena Czajkowska /NN/  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.7 Józefa Pańczak /Niedziewicz/ 
*13-03-1906 Lwów
+03-02-1982 Dąbrowica /Dąbrowica k/Jeleniej Góry/

    % Kazimierz Pańczak  ...
*04-03-1884
+23-02-1971 Dąbrowica /Dąbrowica k/Jeleniej Góry/
/ Małżeństwo: 09-06-1946/
- 1.3.1.8 Teofil Niedziewicz 
*20-12-1908 Lwów
+05-02-1971 Wrocław /Wrocław, Tarnogaj/

    % Kazimiera Niedziewicz /Jurczyszyn/  ...
*04-03-1913 Lwów
+13-09-1992 Wrocław /Wrocław-Tarnogaj/
/ Małżeństwo: 13-04-1936/
- 1.3.1.8.1 Jerzy Niedziewicz 
*16-03-1937 Lwów
+08-04-1967 Wrocław /Wrocław ul. Bujwida/

- 1.3.1.8.2 Bogdan Niedziewicz 
* Puck

    % Krystyna, Danuta Niedziewicz /Bednarska/  ...
* Lwów
/ Małżeństwo: 09-07-1967 Wrocław/
- 1.3.1.8.2.1 Jarosław Niedziewicz 
* Wrocław

    % Małgorzata Niedziewicz /Kopertowska/  ...
* Wodzisław
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.8.2.1.1 Aleksandra Niedziewicz 
* Wrocław

- 1.3.1.8.2.1.2 Katarzyna Niedziewicz 
* Wrocław

- 1.3.1.8.2.2 Marek, Krzysztof Niedziewicz 
* Wrocław

    % Aneta Niedziewicz /Fuks/  ...
*
/ Małżeństwo: 13-10-2006 Ankara/
- 1.3.1.9 Edward Niedziewicz 
*06-03-1911 Lwów
+29-08-1977 Dąbrowica /Dąbrowica k/Jeleniej Góry/

    % Stefania Niedziewicz /Delikat/  ...
*28-11-1914 Woliczka
+17-09-1981 Dąbrowica /Dąbrowica k/Jeleniej Góry/
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.9.1 Maria Niedziewicz 
*

- 1.3.1.9.2 Jan Niedziewicz 
* Woliczka

    % Zenobia Niedziewicz /Konon/  ...
* Opsa
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.9.2.1 Robert Niedziewicz 
* Cieplice

    % Anna Niedziewicz /Całus/  ...
* Jelenia Góra
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.9.2.1.1 Kamil Niedziewicz 
* Bukowiec

- 1.3.1.9.2.1.2 Anna Niedziewicz 
* Jelenia Góra

- 1.3.1.9.2.2 Dorota, Marzena Szuszkiewicz /Niedziewicz/ 
* Jelenia Góra

    % Edward Szuszkiewicz  ...
* Jelenia Góra
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.9.2.2.1 Paulina Szuszkiewicz 
* Cieplice

- 1.3.1.9.3 Barbara Kędzierska /Niedziewicz/ 
*

    % Marian Kędzierski  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.9.3.1 Jacek Kędzierski 
*

    % Renata Kędzierska /NN/  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.9.3.1.1 Natalia Kędzierska 
*

- 1.3.1.9.4 Halina Florek /Niedziewicz/ 
*

    % Henryk Florek  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.9.4.1 Wojciech Florek 
*

    % Edyta Florek /NN/  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.1.9.4.1.1 Natalia Florek /NN/ 
*

- 1.3.1.9.4.1.2 Patrycja Florek /NN/ 
*

- 1.3.2 Józef Niedziewicz 
*16-02-1867 Lwów - Pasieki
+1916 Lwów

    % Anna, Teofila Niedziewicz /Pstrąg/  ...
*1876 Lwów
+1960
/ Małżeństwo: 29-09-1900 Lwów/
- 1.3.2.1 Olga Tybinka /Niedziewicz/ 
*24-12-1903 Lwów
+

    % Jan Tybinka  ...
*
+
/ Małżeństwo /
- 1.3.2.1.1 Ryszarda Tybinka 
*

    % Jerzy Wojtaszek /Wojtaszek /  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.2.1.2 Zdzisław Tybinka 
*
+

    % Stanisława Tybinka /NN/  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.2.1.2.1 Krzysztof Tybinka 
*

- 1.3.2.1.2.2 Robert Tybinka 
*

- 1.3.2.2 Zygmunt Niedziewicz 
*06-05-1910 Lwów
+16-07-1995 Bytom /Bytom/

    % Anna, Zofia Niedziewicz /Bahrij/  ...
*05-08-1913 Lwów
+03-05-1992 Bytom
/ Małżeństwo: 30-04-1930 Lwów/
- 1.3.2.2.1 Alicja Maliniecka /Niedziewicz/ 
*

    % Jerzy Maliniecki  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.2.2.1.1 Daniel Maliniecki 
*

    % Małgorzata Maliniecka /Przysiężny/  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.2.2.1.1.1 Bartłomiej Maliniecki 
*

- 1.3.2.2.1.1.2 Katarzyna Maliniecka 
*

- 1.3.2.2.1.1.3 Marta Maliniecka 
*

- 1.3.2.2.1.2 Wojciech Maliniecki 
*

    % Anita Maliniecka /Lisiecka/  ...
*
/ Małżeństwo: 21-06-2008/
- 1.3.2.2.2 Ewa Szostak /Niedziewicz/ 
*

    % Ryszard Szostak  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.2.2.2.1 Robert Szostak 
*

    % Anna Szostak /Komarska/  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.2.2.2.1.1 Maciej Szostak 
*

- 1.3.2.3 Stanisław, Karol Niedziewicz 
*03-05-1901 Lwów
+03-01-1966 Nysa /?/ /Burgrabice/

    %
Agnieszka, Pryscyda Niedziewicz /Bernacka/  ...
*18-01-1905 Lwów
+28-07-1989 Sławniowice /Burgrabice/
/ Małżeństwo: 24-07-1927/
- 1.3.2.3.1 Longin, Józef Niedziewicz 
*17-04-1930 Lwów
+

    % Methylda Niedziewicz /Jadasz/  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.2.3.1.1 Alicja Niedziewicz 
*

- 1.3.2.3.1.2 Barbara Niedziewicz 
*

- 1.3.2.3.1.3 Dorota Pawłowska /Niedziewicz/ 
*

    % Robert Pawłowski  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.2.3.1.3.1 Adrian Kloc 
*

- 1.3.2.3.2 Lesław, Stanisław Niedziewicz 
*11-04-1928 Lwów
+ Sławniowice /Sławniowice/

    % Anna Niedziewicz /Furman/  ...
*04-02-1933 Krasne
+20-07-2001 Nowy Świętów /Nowy Świętów/
/ Małżeństwo: 02-03-1954 Burgrabice/
- 1.3.2.3.2.1 Kamilla Niedziewicz 
* Głuchołazy

    % NN  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.2.3.2.1.1 Gabriel Niedziewicz 
*

- 1.3.2.3.2.2 Maria, Jolanta Marcinkowska /Niedziewicz/ 
* Głuchołazy

    % Leszek Marcinkowski  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.2.3.2.2.1 Oskar Marcinkowski 
*

    % Jan Hajducki  ...
*08-02-1958
+11-02-1992
/ Małżeństwo /
- 1.3.2.3.2.2.2 Ewelina Kowalska /Hajducka/ 
*

    % Tomasz Kowalski  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.2.3.2.2.2.1 Dagmara Kowalska 
*

- 1.3.2.3.2.2.2.2 Przemysław Kowalski 
*

- 1.3.2.3.2.2.2.3 Mateusz Kowalski 
*

- 1.3.2.3.2.2.2.4 Doriana Kowalska 
*

- 1.3.2.3.2.3 Bożena Zwierzchowska /Niedziewicz/ 
* Głuchołazy

    % Tadeusz Zwierzchowski  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.2.3.2.3.1 Ola Zwierzchowska 
*

- 1.3.2.3.2.3.2 Agnieszka Zwierzchowska 
*

- 1.3.2.3.2.3.3 Sebastian Zwierzchowski 
*

- 1.3.2.3.3 Tadeusz, Zygmunt Niedziewicz 
*22-12-1933 Lwów
+03-12-1998 Nysa /Nysa/

    % Bogumiła, Barbara Niedziewicz /Szczotka/  ...
* Jeleśnia
/ Małżeństwo: 31-03-1959/
- 1.3.2.3.3.1 Jacek, Stanisław Niedziewicz 
* Sławniowice

    % Alicja Niedziewicz-Tulik /Tulik/  ...
* Nysa
/ Małżeństwo: 26-07-1986/
- 1.3.2.3.3.1.1 Michał Niedziewicz 
*

- 1.3.2.3.3.2 Katarzyna Sarba /Niedziewicz/ 
* Nysa

    % Tomasz Sarba  ...
*
/ Małżeństwo /
- 1.3.2.3.3.2.1 Michalina Sarba /Niedziewicz/ 
*

- 1.3.2.3.3.2.2 Justyna Sarba /Niedziewicz/ 
*

- 1.3.2.4 Helena Szumlańska /Niedziewicz/ 
*08-08-1902 Lwów
+ Bytom

    % Szumlański  ...
*
+
/ Małżeństwo /
- 1.3.2.4.1 Janina Tarasiuk /Szumlańska/ 
* Lwów
+18-10-1992 Warszawa

- 1.3.2.4.2 Edward Szumlański 
*

- 1.3.2.4.3 Antoni Szumlański 
*

- 1.3.2.5 Dezydery Niedziewicz 
*09-03-1906 Lwów
+10-03-1907 Lwów

- 1.3.3 Władysław Niedziewicz 
*11-06-1869 Pasieki 299? 239?
+18-05-1874 Lwów

- 1.3.4 Matylda Niedziewicz 
*09-03-1871 Pasieki 300
+

- 1.3.5 Piotr Niedziewicz 
*26-06-1873 Pasieki 300
+31-12-1874 Lwów, Łyczak 134

- 1.3.6 Amelia Niedziewicz 
*23-06-1875 (Pasieki?) 300
+09-07-1875 Lwów. Łyczak 134

- 1.3.7 Jan Niedziewicz 
*22-08-1876 Lwów (Pasieki?)
+07-09-1876 Pasieki 304

- 1.3.8 Adolf Niedziewicz 
*11-10-1877 Lwów, Łyczakow 109
+

- 1.3.9 Elżbieta Niedziewicz 
*12-09-1880 Lwów
+

- 1.3.A Jan Niedziewicz 
*15-02-1883 Lwów, Łyczak. 134
+13-06-1883 Lwów, Łyczak. 134

- 1.4 Franciszek Niedziewicz 
*04-02-1838 Lwów
+

31-01-2011
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" firmy PL-SOFT S.C