GENEALOGIA RODZINY NIEDZIEWICZÓW

Adela Kołynycz z d. NN

(data i miejsce urodzenia)
Związki:
31-01-2011
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" firmy PL-SOFT S.C