GENEALOGIA RODZINY NIEDZIEWICZÓW

Patrycja Florek z d. NN

(data i miejsce urodzenia)
Rodzice:
Rodzeństwo:
1.Natalia Florek /NN/ (* - )
2.Patrycja Florek /NN/ (* - )
31-01-2011
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" firmy PL-SOFT S.C