GENEALOGIA RODZINY NIEDZIEWICZÓW

Zofia Ksiądzyk z d. NN

(data i miejsce urodzenia)
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:
Zygmunt Ksiądzyk (* - +)
    Małżeństwo
    Związek zakończony: zgon współmałżonka

Dzieci:
  1. Zbigniew Ksiądzyk (* - +)
(...)
31-01-2011
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" firmy PL-SOFT S.C