GENEALOGIA RODZINY NIEDZIEWICZÓW

Tomasz Ksiądzyk

(data i miejsce urodzenia)
Rodzice:
Marek Ksiądzyk (* - +)
Krystyna Ksiądzyk /Ziembowicz/ (* - )
    Małżeństwo
    Związek zakończony: zgon współmałżonka
(...)
Rodzeństwo:
1.Bartłomiej Ksiądzyk (* - )
2.Tomasz Ksiądzyk (* - )
31-01-2011
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" firmy PL-SOFT S.C