GENEALOGIA RODZINY NIEDZIEWICZÓW

Andrzej, Paweł Rafiński

* Bydgoszcz 
(data i miejsce urodzenia)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
1.Maria Rajewicz /Rafińska/ (* Bydgoszcz - )
2.Andrzej, Paweł Rafiński (* Bydgoszcz - )
31-01-2011
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" firmy PL-SOFT S.C