GENEALOGIA RODZINY NIEDZIEWICZÓW

Beata Grzonka z d. Bugiel

(data i miejsce urodzenia)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
1.Beata Grzonka /Bugiel/ (* - )
2.Marek Bugiel (* - )
31-01-2011
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" firmy PL-SOFT S.C