GENEALOGIA RODZINY NIEDZIEWICZÓW

Jan Bil i Janina(?) Bil /(Francuzka)/

  
Jan Bil
*
+ woj. białostockie
Janina(?) Bil /(Francuzka)/
*
+
Małżeństwo Związek zakończony: zgon współmałżonka

Dzieci:
31-01-2011
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" firmy PL-SOFT S.C